Cumming trên Tím đấu với áo Ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Cumming trên Tím đấu với áo Ngực, Nhưng từ nhỏ ta không hề tu luyện… cũng không nuôi trùng… cho đến lúc… Hừ… Còn chối tội sao? Vậy những người trúng Kim tàm cổ mất mạng kia là do ai?.