Có sừng to Béo mập mạp tóc đỏ yêu cưỡi nó BF ngươi-P2

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng to Béo mập mạp tóc đỏ yêu cưỡi nó BF ngươi-P2, Xí… Nhi nguýt một hơi dài cả cây số Ông nào nói cũng hùng hổ ghê lắm, vô trận mới biết thực hư thế nào.