Quân đội mọi người vui vẻ

तस्वीर का शीर्षक ,

Quân đội mọi người vui vẻ, Giai đoạn trước chú ba cũng thành công với mô hình trang trại đó chứ, chẳng qua bị người ta tách ra làm riêng ăn cắp ý tưởng mới mất đi lợi thế.