Nghiệp dư ả rập châu á ấn độ

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư ả rập châu á ấn độ, Còn Hoàng Bá không nói một lời, phất tay… Từ trong nhà lao vút ra một thứ gì đó màu đen xám tốc độ nhanh đến mức một Kim Đan giả như ông Bắc chỉ thấy được bóng mờ.