Cổ, John Holmes

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ, John Holmes, Khi âm thanh của hai người như dồn dập thống thiết cao vút thấu tận trời thì hai mắt Hoàng Yên chợt mở lớn toàn thân chấn động.