Thổi kèn cho bỏ lỡ kẹo múa thoát y

तस्वीर का शीर्षक ,

Thổi kèn cho bỏ lỡ kẹo múa thoát y, Nơi này sâu hàng trăm mét dưới đáy biển làm quái nào thấy được cá bơi chứ… Dễ giận.