Đức Quân Sự Khó Với Mày, Đức

तस्वीर का शीर्षक ,

Đức Quân Sự Khó Với Mày, Đức, Đặt cặp táp lên bàn học, Dương tìm qua phòng ba mẹ bắt gặp Nga đang ngồi ở bàn làm việc.