lớn trong bồn tắm

तस्वीर का शीर्षक ,

lớn trong bồn tắm, Chiếc áo thun trên người hắn đã rách bươm rơi xuống để lộ ra phần ngực bụng nổi múi như thép nguội.