Bữa Tiệc Orgy Tình Dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Bữa Tiệc Orgy Tình Dục, Cả đời ta chỉ giết có ba người… Hai người là kẻ ra tay trực tiếp sát hại cha mẹ, anh chị em gia đình ta.