Lạnh Yoshizawa và sừng người bạn trong chơi ba nhóm hồ bơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Lạnh Yoshizawa và sừng người bạn trong chơi ba nhóm hồ bơi, Năm lão tổ của năm gia tộc An Nam xa xưa đã lưu lại linh lực bên trong miếng ngọc của gia tộc mình và phong ấn hoàn toàn nội dung truyền thừa tối quan trọng nhất.