Nhà Thổ: Nikki Gió

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhà Thổ: Nikki Gió, Ông khẽ chạm tay vào giữa hai chân mình, chỗ này đã lâu rồi không dùng đến nhưng nó vẫn còn đó oanh liệt một thời.