Deviation: Orgy ở biệt thự.

तस्वीर का शीर्षक ,

Deviation: Orgy ở biệt thự., Dù sao ông cũng là một con người, không thể hoàn toàn vô cảm thiết huyết như người ta thường nhìn nhận về ông.