Vick và Lera

तस्वीर का शीर्षक ,

Vick và Lera, Ông Bắc nhìn Hội và bốn đứa học sinh ánh mắt không biểu hiện bất cứ điều gì.