Văn Phòng Quý Cô Cho Thổi Kèn Xuất Tinh Vào Miệng Nhồi Trong Khi ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Văn Phòng Quý Cô Cho Thổi Kèn Xuất Tinh Vào Miệng Nhồi Trong Khi ..., Cái thời mà Ma Quân dựng nên Ma Quốc và bắt đầu xâm lược khắp phương Bắc, Tề Thiên Ma Tôn khi đó còn là một chàng trai trẻ.