Ocean trở nên bịt miệng, đồ

तस्वीर का शीर्षक ,

Ocean trở nên bịt miệng, đồ, Hì hì, tao chỉ thắc mắc ổng làm đĩ… thì người nhà có biết hay không thôi.