Úp MẶT XUỐNG cái MÔNG LÊN XÁC, MỘT CHÚT thông đít con ĐIẾM thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Úp MẶT XUỐNG cái MÔNG LÊN XÁC, MỘT CHÚT thông đít con ĐIẾM thổi kèn, Quang nói xong thì tạm dừng, bắt Uyên chổng mông lên rồi đưa đồ chơi cho cô.