Tuyệt thành quả, cởi ngựa không yên hoan lạc

तस्वीर का शीर्षक ,

Tuyệt thành quả, cởi ngựa không yên hoan lạc, Trong khi đó khoái lạc cùng cực bùng nổ dữ dội từ trong lồn tưởng như có thể xé toạc cơ thể người đàn bà kia ra làm đôi vậy.