Bưu Tắm Vắt Sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Bưu Tắm Vắt Sữa, Hoài Nam còn chưa kịp hoảng sợ thì hắn cũng cảm nhận được trong cuống họng mình có gì đó đang đục khoét chui sâu vào trong.