Tóc vàng tranny nữ cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc vàng tranny nữ cảnh sát, Bài của học sinh không nhiều đến nỗi phải chấm ngay, Nga vùi đầu vào công việc vì muốn quên cơn ấm ức cả buổi tối mong ngóng đặt nhiều kỳ vọng rồi lại thất vọng.