Cô gái Nhồi Khó (nhà làm)

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái Nhồi Khó (nhà làm), Khánh Phương có cảm giác như anh đang nói về thứ gì đó tồn tại bên trong cơ thể mình.