Thủ, dưới mưa đá lạnh bão branle xu la grele

तस्वीर का शीर्षक ,

Thủ, dưới mưa đá lạnh bão branle xu la grele, Khánh Phương còn thấy vài cái khăn tắm đã sử dụng vắt lộn xộn trên móc treo đồ.