Vợ chồng hút làm

तस्वीर का शीर्षक ,

Vợ chồng hút làm, Bà muốn để Khánh Phương kinh hãi khi đối mặt với sát nghiệp nặng nề mà mình đã làm ra.