Cổ, hoàn chỉnh,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cổ, hoàn chỉnh,, Nhi chà miết hai cánh tay vẫn không thể xếp xuôi chiều những sợi lông đã dựng đứng.