Hoàn hảo, trên tóc đỏ đó,

तस्वीर का शीर्षक ,

Hoàn hảo, trên tóc đỏ đó,, Nhi hồi tưởng lại thời điểm đó, khi men rượu vẫn còn vương vấn trong hai thân xác vốn đã rất muốn hòa quyện vào nhau.