Nhồi, nhồi và nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi, nhồi và nhồi, Lời nói của Ngọc Diệp bị chẹn ngang khi mồm lão Quân ngoạm lấy đôi môi xinh xắn của nàng.