Cô gái điếm trong vớ chân, và cao gót bị điên

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái điếm trong vớ chân, và cao gót bị điên, Càng ngạc nhiên hơn ở chỗ, đầu rắn này giống hệt tàn hồn Xà Thần mà Hoài Bão bắt được khi hợp tác cùng Dương ở Siêu Gia.