Nóng Và Tốt Bụng Người Lính

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Và Tốt Bụng Người Lính, Roạp roạp roạp… đó là âm thanh vét lưỡi húp nhớt khí phát ra từ háng Nga.