Chân dọn trước khi mát xa chân

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân dọn trước khi mát xa chân, Mẹ thích con xoa lồn như thế lắm! Cái lồn này dễ thương quá chừng! Chưa chán sao? Làm sao chán được.