Trẻ ổn vài thằng ở dã ngoại nào

तस्वीर का शीर्षक ,

Trẻ ổn vài thằng ở dã ngoại nào, Phỉ Vũ, đến giúp chị một chút… người đâu rồi? Còn cả Tiểu Hạo nữa, cũng không thấy đâu cả, hai người đi đâu vậy?.