Cảnh sát nằm cô ấy thứ và boned

तस्वीर का शीर्षक ,

Cảnh sát nằm cô ấy thứ và boned, Bình thường ông có bao giờ ông nghe thấy cái tiếng động ấy đâu, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao thứ âm thanh đầy mê hoặc đó lại lọt vào tai như vậy.