Người đẹp tóc dài thế

तस्वीर का शीर्षक ,

Người đẹp tóc dài thế, Ví dụ như một ngọn núi kề với một con sông… Nhưng vấn đề là bản đồ thời ông tổ năm gia tộc quá sơ sài.