Bikini á nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Bikini á nhồi, Hoàng Bá hét lên đau đớn, hai mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng con gái mình biến thành một khối thịt đông lạnh băng.