Nóng thầy,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng thầy,, Những năm tiếp theo chưa biết xoay xở thế nào Cũng tại ông ý, tự nhiên triển khai dự án tràn lan ra, giờ ngồi ôm lấy mớ móng nhà mà gặm.