Nghiệp Dư Vài Tình Tiết Lộ Băng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp Dư Vài Tình Tiết Lộ Băng, Đúng là đồ ôm màu sáng phản ánh vô cùng rõ nét độ mẩy của những mặt cong.