Gloryhole ho gobbles đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Gloryhole ho gobbles đi., Nếu lúc này phải chết đi nàng thật không cam lòng… không cam lòng… Nàng cảm nhận được chỉ một giây nữa thôi đầu của mình sẽ lìa khỏi cổ.