Cam

तस्वीर का शीर्षक ,

Cam, Kim Đan giả duy nhất của Hiệp hội Tu chân An Nam sao? Hoàng Bá vác đao lên vai nghênh ngang cười nhạt.