Nóng Thông Đít 3 Đường Với Hai Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Thông Đít 3 Đường Với Hai Nóng Tóc Vàng, Họ thấy người phụ nữ cầm cây chổi không ngừng quét đám thi thể chồng chất sang hai bên như tìm gì đó… Một lúc sau thì một ngọn lửa từ tay bà đánh thẳng xuống, bùng cháy.