Sáng sớm hậu môn~

तस्वीर का शीर्षक ,

Sáng sớm hậu môn~, Dì đung đưa trong cái phao nổi trên mặt nước, tôi móc cu em ra, vạch mép quần tắm dì ra 1 bên đút vô, 2 chân dì quặp sau lưng tôi.