Ngầm tử thần đa hậu môn Xordel [Biên]

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngầm tử thần đa hậu môn Xordel [Biên], Mày ráng đợi xíu đi… Uỵch uỵch uỵch… tiếng dập từ sau tới vẫn hối hả vang lên.