Jockstrap Vắt Sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

Jockstrap Vắt Sữa, Sao mà sung quá vậy? Thà nhịn thì nhịn luôn, chứ lỡ ăn ngon rồi giờ chơi trò cám treo để heo nhịn đói sao chịu nổi.