Khó với mày, khốn kiếp tóc vàng sữa với mèo và thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó với mày, khốn kiếp tóc vàng sữa với mèo và thông đít, Hắn thấy Hoài Nam ngồi trên ghế, tay che điện thoại như sợ người bên kia nghe được.