Nhỏ kèn cô gái tắm Watching cô gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ kèn cô gái tắm Watching cô gái, Anh chợt quơ quơ tay trong không khí… Như một màn ảo thuật xuất hiện làm Khánh Phương ngạc nhiên mở to hai mắt.