Và xinh đẹp, cô gái ngực lớn của Tôi và làm đẹp,

तस्वीर का शीर्षक ,

Và xinh đẹp, cô gái ngực lớn của Tôi và làm đẹp,, Dĩ nhiên là tu chân giả hắn cũng biết được truyền thuyết về Thuần Dương và Thuần Âm chi thể là một cặp trời sinh.