Mặc đồ vào đi.

तस्वीर का शीर्षक ,

Mặc đồ vào đi., Từ trong chiếc quần đùi satin như âm ỷ tỏa ra hương thơm ngào ngạt của đóa hải đường huyền bí.