Y tá với kính

तस्वीर का शीर्षक ,

Y tá với kính, Khác với hôm qua, bữa nay Ngọc Diệp chủ động mang rượu ra rót cho ông Quân mặc dù ông chưa yêu cầu.