Nóng Cuties Đi Hoang Dã

तस्वीर का शीर्षक ,

Nóng Cuties Đi Hoang Dã, Ba linh hồn hỗn mang? Hoài Bão hỏi lại, dù chính Kiếm Linh nói ra nhưng Hoài Bão vẫn không thể tin nổi, linh hồn hỗn mang là rau cải ngoài chợ sao?.