Cô ấy hói chỗ ấy cần điều gì đó lâu rồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô ấy hói chỗ ấy cần điều gì đó lâu rồi, Chợt lão nhìn thấy đống tài liệu vương vãi gần khu vực bếp ăn mà bà Cúc đánh rơi sáng nay nên tò mò tiến lại xem sao.