Nghiệp dư với kính mát lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nghiệp dư với kính mát lớn, Nàng cũng đã hiểu ra được vì sao mẹ đi đến tình cảnh này… Dượng Phú lấy tính mạng của Thy Thy để ép mẹ nhận tội thay cho ông ta.