Nhẹ nhàng,

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhẹ nhàng,, Nhất thời, Thẩm Hạo sửng sốt, Chị Phỉ, chị thật sự quyết định rồi sao? Như vậy, quyết định của chị là….