Ngọt ngào tóc nâu Cho POV thổi kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngọt ngào tóc nâu Cho POV thổi kèn, Hai mươi tám người còn lại như những ngọn cỏ lau mỏng manh lại sừng sững không ngã chặn đứng cơn hồng thủy bởi cả ngàn tu chân giả.